ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๑๗ สายบ้านปอขี้ตุ่น - ดอนตาลิง หมู่ที่ ๕ บ้านปอขี้ตุ่น ตำบลเอือดใหญ่
15 ก.ค. 2024 14:21:24 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เอือดใหญ่ 22
แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต  รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๑๗ สายบ้านปอขี้ตุ่น - ดอนตาลิง หมู่ที่ ๕ บ้าน...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.239-17 ถนนบ้านปอขี้ตุ่น – ดอนตาลิง หมู่ที่ 5 บ้านปอขี้ตุ่น ตำบลเอือดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ก.ค. 2024 15:01:07 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เอือดใหญ่ 45
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.239-17 ถนนบ้านปอขี้ตุ่น – ดอนตาลิง หมู่ที่ 5 บ้านปอขี้ตุ่น ตำบลเอือดใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร...