ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2022 10:18:28 1,476

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

         เมื่อประประมาณปี พ.ศ.2512 มีราษฎรอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอแข็งและอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีลำห้วยและหนงอบึงรายล้อมอยู่รอบชุมชน และตั้งชื่อชุมชนนี้ว่า "บ้านเอียดใหญ่" ซึ่งมีความหมายว่า "เกลือ" โดยมีท้าวบุญธิราช รินชานี เป็นผู้นำคนแรก และต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2435 มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาและเห็นว่าคำว่า "เอียดใหญ่" เป็นการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของหมู่บ้านซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เลยเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านเอือดใหญ่"