องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ดำเนินงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 ก.พ. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 72

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
     องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดยนายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้จัดดำเนินงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ดังนี้
1.เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ความใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้
2.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ
3.เพื่ออบรมให้ความรู้การดำเนินงานธนาคารขยะ