สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

1 ธ.ค. 2022 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เอือดใหญ่ 480