รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 มี.ค. 2024 14:35:05 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เอือดใหญ่ 177

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

V


[แบบรายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566.xlsx]