กลุ่มสิ่งทอ

1 มี.ค. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 990

กลุ่มสตรีเย็บผ้า หมู่ที่ 8

ชื่อประธานกลุ่มนางพัชรี เวชสาร
จำนวนสมาชิก25 คน
ที่อยู่54 หมู่ที่8 บ้านโนนเจริญตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 085-7791184

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

ชื่อประธานกลุ่ม นางสัมฤทธิ์ สิงห์ศรี
จำนวนสมาชิก20 คน
ที่อยู่17 หมู่ที่7 บ้านกุดก่วยตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 084-7278594

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

ชื่อประธานกลุ่ม นางลำไพ ลาวช่าง
จำนวนสมาชิก30 คน
ที่อยู่10 หมู่ที่5 บ้านปอขี้ตุ่นตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 045-346078 , 089-3556082

กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว

ชื่อประธานกลุ่ม นางหนูเลียบ สุขสาร
จำนวนสมาชิก25 คน
ที่อยู่ 41 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มทอผ้า

ชื่อประธานกลุ่ม นางจรูญ กมลเลิศ
จำนวนสมาชิก20 คน
ที่อยู่ที่ 21 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 045-346053

กลุ่มอาชีพบ้านเอือดใหญ่

ชื่อประธานกลุ่มนางสมศักดิ์ แสงสว่าง
จำนวนสมาชิก25 คน
ที่อยู่ 160 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร.045-346042

กลุ่มสตรีเย็บผ้า หมู่ที่ 1

ชื่อประธานกลุ่ม นางทอง วงศ์พา
จำนวนสมาชิก20 คน
ที่อยู่ 105 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 081-0718443

กลุ่มเย็บผ้า

ชื่อประธานกลุ่ม นางสมศักดิ์ คำสุนี
จำนวนสมาชิก25 คน
ที่อยู่48/1 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 045-346030   

กลุ่มทอเสื่อกก

ชื่อประธานกลุ่ม นางบุญกอง แหวนสุข
จำนวนสมาชิก 20 คน
ที่อยู่ 100 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทร. 045-346120