กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มไม้กวาด

1 ก.พ. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 747

ชื่อประธานกลุ่มนางสัมฤทธิ์สิงห์ศรี

จำนวนสมาชิก20 คน

ที่อยู่17 หมู่ที่7 บ้านกุดก่วยตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่

จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร. 084-7278594