การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

24 ม.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เอือดใหญ่ 59