องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 42

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
         องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โดยมี นายเสริม สุยะลา นายก อบต.เอือดใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเพื่อส่งมอบแก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 10 แผ่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์