โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
28 มิ.ย. 2024 11:01:36 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 47
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด รวมพ...
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 41
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567          องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน...
 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 56
วันที่ 27 มีนาคม 2567        องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดยนายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้จัดดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์...
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 มี.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 152
เมื่อวันที่ 12 – 22 มีนาคม 2567        องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดยนายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้จัดดำเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคมแผนพั...
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ดำเนินงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28 ก.พ. 2024 15:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 72
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567      องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดยนายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้จัดดำเนินงานโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี...
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 133
เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567          องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย...
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ลงพื้นที่ตามแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
22 ม.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 224
วันที่ 22 มกราคม 2567           อำเภอศรีเมืองใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ลงพื้นที่ตามแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร...
โครงการ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2567
19 ม.ค. 2024 13:06:19 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 297
โครงการ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2567
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเอือดใหญ่
2 ม.ค. 2024 16:22:35 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 368
 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.เอือดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทา...
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 556
วันที่  6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.           นายหนูปาง แสงหิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมเพื่อติดตามและปร...
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 520
วันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่  เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" (2...
โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 มิ.ย. 2023 10:55:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 447
โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่สาธารณประโยชน์(ดอนสนาม) บ้านปอขี้ตุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 มิ.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 23
เมื่อวันที่ 2  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566        องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย นายกเสริม...
ประชุมประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 เม.ย. 2023 15:56:39 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 461
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เปิดประชุมประชาคม (ระดับตำบล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566...
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนับ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 เม.ย. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 27
เมื่อวันที่ 25  เดือนเมษายน พ.ศ. 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนับ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศร...
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 265 - 31 มีนาคม 2566)
25 เม.ย. 2023 08:49:43 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 401
  วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายหนูปาง แสงหิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 265 - 31...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ถนนทางหลวงหมายเลข 2134
18 เม.ย. 2023 08:43:03 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 262
วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...